odetchnij od alergenów

Kompleksowe usługi DDD w Warszawie

Fizyczne i chemiczne zwalczanie szkodników

Zajmujemy się na przykład zwalczaniem komarów na terenach otwartych, a także tępieniem innych szkodników i ochroną przed nimi. Naszymi klientami są wszyscy zleceniodawcy potrzebujący fachowo wykonywanych usług DDD, w tym głównie instytucje i przedsiębiorstwa: sklepy, restauracje, stołówki, zakłady przetwórstwa mięsnego, cukiernie i piekarnie, hotele, a nawet biura. Swoje działania oraz System kontroli Szkodników wprowadzamy do magazynów i innych obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, by zmniejszyć szkody wyrządzane przez ich obecność.

Zakres naszej oferty jest bardzo rozbudowany. Zajmujemy się między innymi zwalczaniem komarów z działek, usuwaniem karaluchów, a także odszczurzaniem i walką z różnymi innymi szkodnikami. Oferujemy Państwu nie tylko usługi dezynsekcjideratyzacji, ale także odpowiednio dopasowaną dezynfekcję. Zanim zaczniemy działać na terenie przez Państwa wyznaczonym, postaramy się jak najlepiej dopasować formę walki ze szkodnikami, biorąc pod uwagę między innymi: gatunek szkodnika, środek dezynfekcji, a także środowisko, na którego terenie będziemy świadczyć usługi DDD.

Jeżeli szukacie Państwo firmy zajmującej się zwalczaniem karaluchów, zabezpieczaniem obiektów przed szczurami, lub potrzebujecie trutek pokarmowych na mrówki lub gryzonie, to Felis będzie w stanie Wam pomóc. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowej oferty, a także do kontaktu z naszym przedstawicielem. Wieloletnie doświadczenie procentuje u nas z każdym kolejnym zleconym zadaniem.

 

Dezynfekcja

Dezynfekcja – to zespół działań mających na celu maksymalne zmniejszenie w odkażanym materiale liczby drobnoustrojów. Jej zadaniem jest zniszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów, a czasami usuwa także formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie oznacza, że jest on jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki, związana jest z przedmiotami i powierzchniami użytkowymi.

Efekt dezynfekcji zależy od trzech elementów:

* drobnoustroju – gatunku, liczby, aktywności fizjologicznej;

* środka dezynfekcyjnego – właściwości chemicznych i fizycznych, stężenia, czasu działania;

* środowiska – obecności materii organicznej, temperatury, wilgotności, pH, poziomu kationów Ca2+ i Mn2+ itp.

Dezynfekcję przeprowadza się metodami fizycznymi i chemicznymi.

Dezynsekcja

Dezynsekcja to zabieg polegający na usunięciu za pomocą środków mechanicznych, biologicznych bądź chemicznych, wszelkich szkodników (insektów) ze środowiska człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o tępienie ze względów sanitarnych i gospodarczych owadów szkodliwych (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów, takich jak muchy, komary, karaluchy, wszy, pchły czy mkliki). Dotyczy to zarówno osobników dorosłych, jak ich jaj i larw. W szerszym znaczeniu może wskazywać na niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcja może być wykonana przy zastosowaniu środków

  • fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe),
  • mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie),
  • chemicznych (środki owadobójcze),
  • biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Dezynsekcja chemiczna może być przeprowadzana w kilku technologiach, w zależności od sytuacji. Każdej z nich przypisano pewną grupę preparatów chemicznych oznaczonych różnym stopniem toksyczności: od I klasy (np. tlenki metali) po IV, czyli preparaty szkodliwe – oznaczone krzyżem św. Andrzeja, które są najbardziej rozpowszechnione. W tej ostatniej klasie popularność zyskuje technologia żelowania. Używanie do dezynsekcji środków I i II klasy toksyczności wymaga posiadania uprawnień wydawanych przez WIOR.

Do grupy zabiegów dezynsekcyjnych zaliczane są także usługi wykonywane preparatami biotechnologicznymi: zwalczanie i monitoring szkodników magazynowych.

Dezynsekcja to również wyłapywanie owadów biegających i latających przy pomocy lepów z atraktantem pokarmowym lub dyspenserem feromonowym, które wabią określone gatunki owadów. Do zwalczania owadów latających można zastosować również lampy owadobójcze, w których światło UV jest elementem wabiącym.

Pamiętać jednak należy, że zabiegi chemiczne to ostateczność, a zawsze łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.

Deratyzacja

Jesień jest okresem, w którym szczególnie dokuczają nam gryzonie migrujące do pomieszczeń przed okresem zimowym. Pamiętając o zabezpieczeniu obiektów, nie zapomnijmy o profilaktycznej akcji odszczurzania – deratyzacji.

Deratyzacja jest to zespół zabiegów, których celem jest zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi obiektów. Odbywa się to przy pomocy środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Dotyczy wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Wykonuje się je przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Deratyzacja to głównie chemiczne metody walki z gryzoniami. Stosowanie środków chemicznych może odbywać się tylko przez osoby przeszkolone lub być zlecone specjalistycznym firmom, które zajmują się usługami DDD zawodowo. Wynika to z konieczności doboru preparatu w zależności od obiektu, liczby występujących gryzoni oraz ich rodzaju. Działania muszą być rejestrowane i powinny zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości kontrolerów. Po zabiegach DDD firma je wykonująca pozostawia na miejscu oświadczenie o rodzaju zastosowanego preparatu oraz terminie ich przeprowadzenia.

Do deratyzacji możemy podejść na dwa sposoby:

  • przeprowadzanie akcji okresowych (najczęściej wiosną i jesienią), których zadaniem jest zmniejszenie populacji szczurów,
  • stały, systematyczny nadzór, który zapewnia nie tylko całkowite wyeliminowanie populacji, ale też zabezpiecza obiekt przed ponownym zagnieżdżeniem się gryzoni.

Członkowie PSP DDD stosują integrowane metody zwalczania gryzoni (IPM). Łączą w skoordynowany sposób istniejące środki i sposoby niszczenia szkodników, aby powstała logiczna "układanka".

  1. Przede wszystkim zapobiegają przedostaniu się zwierząt do pomieszczeń zakładu przemysłu spożywczego, gdzie mogłyby znaleźć kryjówki i miejsca do rozrodu. Na jego terenie używają tylko takie rodentycydy, które są bezpieczne i zarejestrowane. Stosowanie ich następuje zawsze w zgodzie z instrukcją, która jest podana na etykiecie preparatu.
  2. Monitorowana jest aktywność gryzoni – każdorazowo sprawdzane są karmniki deratyzacyjne i odnotowywane dane w odpowiednich dokumentach. Członkowie stowarzyszenia przeprowadzają deratyzację w sposób bezpieczny zarówno dla personelu zakładu, jak też produktów. Ani one, ani opakowania, zgodnie z wymogami HACCP, nigdy nie zostaną zanieczyszczone stosowanymi rodentycydami.

Zwalczanie gryzoni jest obowiązkowe i uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Nakłada ona na właścicieli posesji obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Pamiętajmy, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Odkomarzanie

Otwartych przestrzenie w okresie wiosennym i letnim są szczególnie opanowane przez dokuczliwe owady latające. Znamy szereg dostępnych metod ich zwalczania. Na co dzień niezawodną jest metoda walki wręcz... Pamiętajmy, że owady to często nosiciele chorób i każdy sposób ich tępienia odgrywa rolę w zintegrowanym praktycznym programie zwalczania owadów. Szczególnie skuteczne przeciwko owadom latającym jest opryskiwanie przestrzenne, zwane aerozolowanie. Stosowane głównie przeciw komarom i muchom, stanowi metodę często wybieraną w sytuacjach epidemii, gdy za szybkim zmniejszeniem populacji owadów przemawiają względy społeczne. Dotyczy to w szczególności terenów turystycznych, gdzie występujące w nadmiernej ilości owady krwiopijne – komary i muchy – są uciążliwe dla turystów i mieszkańców. Stosowana przez firmę Felis metoda oprysku przestrzennego (aerozolowania) jest najskuteczniejszym środkiem walki na otwartych terenach z owadami latającymi.

Możemy zaoferować Państwu zwalczanie komarów na działkach oraz innych obiektach przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz preparatów. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowanych pracowników, co gwarantuje usługę najwyższej jakości.