Niskotoksyczne środki

Preparaty do opryskiwania

Efekt uzyskiwany poprzez kontakt owada z opryskaną powierzchnią

Preparaty aerozolowe

Stosowane do zwalczania owadów biegających; szybkie i bezpośrednie niszczenie

Trutki pokarmowe

Działają w układzie pokarmowym; wersje o powolnym działaniu dla niszczenia gniazd insektów

Typ preparatu dobieramy w zależności od trybu życia i liczby szkodników oraz pomieszczenia, w którym ma być zastosowany. Mamy do dyspozycji liczne metody zwalczania chemicznego:

  • płynne,
  • pyliste,
  • aerozolowe,
  • trutki pokarmowe.

Tępienie owadów związane jest z koniecznością używania trucizn rozprowadzanych w pomieszczeniach, w których na co dzień przebywają ludzie. Na osobach je stosujących w tego rodzaju miejscach nałożona jest wielka odpowiedzialność, dlatego starają się dobrać środki i metody walki z zagrożeniem najbardziej optymalne. Lata doświadczeń (działamy od 1988r.) i umiejętności pozwalają nam stosować nie tylko metody opryskowe i fumigacyjne, lecz także sposoby bezopryskowe (żele, pułapki, wabiki feromonowe i smakowe, a także środki płoszące – powodują migrację owadów) w miejscach, w których niewskazane lub wręcz niemożliwe jest zastosowanie zwykłych metod. Środki te z powodzeniem stosujemy we współpracy z Miejskimi Ogrodami Zoologicznymi w Warszawie i Łodzi. W mieszkaniach i w pomieszczeniach, w których estetyka i uciążliwość zabiegu mają dla klienta duże znaczenie, stosujemy bezwonne, nie plamiące, bezbarwne, bezpieczne preparaty. Posiadamy również specjalne środki do zastosowania w miejscach, w których ciecz mogłaby narazić na niebezpieczeństwo wystąpienia zwarcia (złącza elektryczne, sprzęt elektroniczny itp.). Są to tzw. środki pyliste. Jeżeli sytuacja wymagałaby użycia silnych preparatów gazowych, które mogą być szkodliwe dla zwierząt i ludzi pozostających w sąsiedztwie lub wręcz w miejscu przeprowadzania zabiegu, możemy skorzystać z zawierających środek biobójczy, działających z opóźnieniem, mikrokapsułek polimerowych. Kapsułki te są przenoszone przez owady do "gniazd", gdzie zostają wyeliminowane te insekty, które nie miały bezpośredniego kontaktu z substancją biobójczą.