Zwalczanie chemiczne

Zajmujemy się zwalczaniem szkodników i ochrona przed nimi. Klientami naszymi są instytucje i przedsiębiorstwa: sklepy, restauracje, stołówki, zakłady przetwórstwa mięsnego, cukiernie i piekarnie, hotele, a nawet biura. Swoje działania oraz System kontroli Szkodników wprowadzamy do magazynów i innych obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, by zmniejszyć szkody wyrządzane przez ich obecność (zanieczyszczanie żerowisk).